Husråd

Husrådet er samarbejdet mellem forældre og medarbejderne. Når forældrene er en aktiv del af børnenes liv og hverdag, giver det større glæde og trivsel hos alle.

Intentionen med husrådet

I Børneområde Midt ønsker vi at styrke samspil og samarbejde mellem forældre og medarbejdere. Vores intention er, at man som borger oplever, at vi i fællesskab kan bidrage på forskellig vis til at gøre vore institutioner til spændende steder, hvor mangfoldighed kommer til udtryk på en berigende måde. Vi står sammen i et værdiskabende fællesskab og udvikler ad den vej dagligdagen og måden, vi er sammen på.

Vi ønsker, at forældre er aktivt inddraget og har plads til at sætte deres præg på, hvordan vi kan fylde vore rammer med tiltag der styrker fællesskaber. 

Vi ønsker at opbygge en god kultur for, hvordan vi inddrager forældreperspektivet og giver mere plads til at være en del af fællesskabet. I denne bestræbelse er husrådet en væsentlig medspiller.

Husrådets sammensætning

Husrådet består af mindst 3 forældre og en teamleder samt eventuelt en medarbejder. Alle forældre kan blive medlemmer af husrådet, og valget foregår ved sommerfesten. Man bliver valgt for 1 år ad gangen, og husrådet mødes ca. 4 gange om året.

Husrådet medvirker til at styrke dialogen og samarbejdet mellem personale og forældre til gavn for trivsel og udvikling af børnenes hverdag. Husrådet tager udgangspunkt i det lokale hus og de arrangementer, der er her. 

Husrådet i 1000Fryd

 Forældre til: Caroline i mellemgruppe : Marie N. Hansen  29895637 marieniemann@gmail.com 

 Forældre til: Emilie i mellem gruppe : Anja Jeanette Larsen  23843333 anja.spl@gmail.com 

 Forældre til Stella i mellem gruppe : Petra Baxter Lundsgaard 42618644 petralundsgaard@hotmail.com 
 

 Forældre til Alberte i yngste gruppe : Anders Petersen 30132112 anders_petersen86@hotmail.com 

 Forældre til Filipa i yngste gruppe : Mie Zeilau 23477504 miezeilau@hotmail.com