Vores grundlæggende pædagogik

Faaborg-Midtfyn Kommune har rammesat en stærk Børn- og ungepolitik med 3 visioner inddelt i kategorierne medborgerskab, trivsel og omsorg, opvækst og læring.

I Hættegården, 1000Fryd og Vesterparken arbejder vi med en forståelse af, at de udviklingsspor vi tilbyder børnene i børnehaven og vuggestuen gør en forskel for livet. Den livslæring og erfaring barnet høster i et stærkt læringsmiljø i deres barndom, rækker ind i deres unge- og voksenliv. Derfor er pædagogikken og pædagogen særlig betydningsfuld, og det ansvar er vi meget bevidste om. 

Den nye styrkede læreplan, som er vedtaget i Folketinget i sommeren 2018, understreger, at vi i tæt samarbejde med forældrene skal udvikle glade og trygge børn. Loven taler om ”et bredt læringssyn, hvor børnene er medskabere af egen læring inden for rammer, som det pædagogiske personale har organiseret”. 

Vi møder alle børn med følgende syn og faglig understøttelse for deres udvikling

 • Ethvert barn er unikt og skal mødes i respekt for deres forudsætning og deres nærmeste udviklingszone: ”Hvad kan jeg nu, og hvad er jeg på vej til at kunne”.

 • Vi ønsker at styrke børnenes evne og mulighed for at lege.

 • Vi vil styrke børns mulighed og trivsel gennem stærke og nære relationer.

 • Børnene skal være en del af fællesskaber, opleve sig som betydningsfuld med det, man bidrager med, så et hvert barn oplever tiltro til sig selv og sine omgivelser.

 • Børnene skal være motiveret til læring ved at få plads og rum til at være undersøgende og nysgerrig.
   
 • De voksne skal opmuntre og inddrage børnenes ideer og initiativer, som meningsfulde og brugbare.
   
 • Vi ser, at barnets udtryksformer er bundet op på en reel intention, et ønske og et behov, som vi sammen med barnet skal finde veje i at opfylde, regulere og ind imellem udsætte. Det sikrer barnet i at mærke sig selv, aflæse sine omgivelser og samarbejde i fællesskaber.

 • Vi stiller os i forskellige positioner og er tilgængelige i læringsmiljøet. Vi står foran, ved siden af og bag ved den lærings- og udviklingszone, børnene færdes i. Vi arbejder med at indtage bevidste roller og positioner i hverdagen.

Se Faaborg-Midtfyn Kommunens Børne- og Ungepolitik