Hvad kendetegner os?

1000Fryd er en del af Børneområde Midt. Vi er tre institutioner - 1000Fryd, Hættegården og Vesterparken, alle med beliggenhed forskellige steder i Ringe.

1000Fryd udgør sammen med Vesterparken og Hættegården børneområde Midt. Vi ligger i Ringe og har børn i alderen 0-6 år.

I 1000Fryd arbejder vi med særligt fokus på mad og måltider, bevægelse samt kendskab til dyr. Vi ønsker at styrke børnenes evne til nysgerrighed, at være modige til at afprøve nyt og til at undersøge det, de møder. 

Mad og måltider

3 dage om ugen har vi madprojekt, hvor børnegrupper på skift er i køkkenet for at lave dele af en eftermiddagsmad klar til hele huset. Børnene undersøger smag og råvarer, og vi inddrager udekøkken og bålplads, når det passer.

Projektet er i tæt samarbejde med forældrene, som på skift kommer med de råvarer, der skal bruges. Det betyder, at man ikke hver især har en eftermiddagsmadpakke med, men får det fælles måltid i huset. Vi har deltaget i et forskningsprojekt via Århus Universitet med fokus på udvikling af mad og måltidskulturen. Læs mere om vores madprojekt

Bevægelse

Vi arbejder med motorik og bevægelse i både ude- og indemiljøerne. Vi har blandt andet cykelbaner, hvor børnene kan mestre at cykle på 2 hjul.  Vi har desuden aktivitetsbaner, der kan bruges på både legepladsen og i fællesrummet. 

Dyr

Vi holder høns og kaniner, og vi lærer børnene at vise omsorg og respekt for dyrene. Som en del af vores hverdag bliver dyrene passet i ferier og weekender af børn og deres familier.  

Legeplads

1000Fryd har en stor legeplads med huset centralt beliggende. Legeredskaberne er placeret i forhold til deres funktioner. På legepladsen er etableret forskellige ”rum i rummet”, så der er mulighed for at variere legene og koncentrere aktiviteterne i de forskellige zoner. Det giver børnene mulighed for at fordybe sig i mindre legegrupper.

Dagens forløb veksler mellem ude-og indeliv. De forskellige børnegrupper og fordybelsesgrupper veksler også mellem at være i ude- og inderummet i deres tilrettelagte læringstemaer.